Alexander Karnyukhin

http://karnyukhin.com/files/gimgs/th-192_polka-april148158.jpg

Lyudmila Alyabeva for Wonderzine